Circus Act


Circus ACT

Νέοι σε κίνδυνο κατά την μετάβαση τους στην ενηλικίωση μέσω της εκπαίδευσης κοινωνικού τσίρκου

2021-1-CY02-KA220-YOU-000029183

Σχετικά με εμάς

Το τσίρκο, ως κλάδος, παρέχει μια ποικιλία εμπειριών και δραστηριοτήτων που επηρεάζουν θετικά τη συναισθηματική, σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και την ικανότητα συγκέντρωσης και αυτοπεποίθησης.

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα προγράμματα δεξιοτήτων τσίρκου για νέους, εκτός από την ενίσχυση της σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής υγείας, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της αυτοαποτελεσματικότητας, της επίλυσης προβλημάτων, της εμπιστοσύνης, της επικοινωνίας και των ηγετικών δεξιοτήτων (Maglio, 2005). Έτσι, οι δραστηριότητες τσίρκου προωθούν την ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων ζωής που οι νέοι μπορεί να μην είναι σε θέση να αναπτύξουν στο σχολείο ή στο σπίτι.

Σε αντίθεση με άλλα αθλητικά προγράμματα (π.χ., Neely, McHugh, Dunn, & Holt, 2017), τα προγράμματα τεχνών τσίρκου διαθέτουν γενικά ένα συνεργατικό περιβάλλον, δραστηριότητες μεικτού φύλου και αποδοχή όλων των νέων ανεξάρτητα από τον τύπο του σώματος, τις αρχικές ικανότητες ή άλλους περιορισμούς (Bolton, 2004- McCutcheon, 2003- Ott, 2005). Σύμφωνα με μια πρόσφατη αξιολόγηση των προγραμμάτων τσίρκου για νέους, αυτά πληρούν σταθερά τα πρότυπα για υποδειγματικά προγράμματα ανάπτυξης νέων (Smith, Roy, Peck, & Macleod, 2017). Οι συμμετέχοντες σε τέτοια προγράμματα επέδειξαν θετικά αποτελέσματα στις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες (Smith et al., 2017), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τέχνες τσίρκου για νέους μπορούν να θεωρηθούν ως ένα είδος προγράμματος ανάπτυξης των νέων.

Το κοινωνικό τσίρκο είναι μια καινοτόμος προσέγγιση που βασίζεται στο συνδυασμό των τεχνών τσίρκου και της κοινωνικής παιδαγωγικής και έχει ως στόχο να βοηθήσει την προσωπική ανάπτυξη και να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την κοινωνική ικανότητα των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο μέσω της διδασκαλίας και της παράστασης τσίρκου. Οι νέοι που βρίσκονται σε κίνδυνο είναι εκείνοι που έχουν λιγότερες πιθανότητες να μεταβούν με επιτυχία στην ενηλικίωση. Η επιτυχία μπορεί να περιλαμβάνει την ακαδημαϊκή επιτυχία και την εργασιακή ετοιμότητα, καθώς και την ικανότητα οικονομικής ανεξαρτησίας. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στην ικανότητα να γίνει ένα θετικό μέλος της κοινωνίας αποφεύγοντας μια εγκληματική ζωή. Οι νέοι που βρίσκονται σε κίνδυνο έχουν συχνά μείνει ορφανοί, εγκαταλειφθεί, παραμεληθεί ή κακοποιηθεί, με αποτέλεσμα να παλεύουν συχνά με χαμηλή αυτοεκτίμηση, θέματα εμπιστοσύνης και άγχος. Εκτός από τη διδασκαλία γενικών κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η ηγεσία και η ομαδική εργασία, το κοινωνικό τσίρκο συνδέει ανθρώπους που διαφορετικά θα μπορούσαν να είναι κοινωνικά απομονωμένοι και παρουσιάζει μια νέα μέθοδο για την εμπλοκή των μειονεκτούντων νέων. Φυσικά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα σωματικά του οφέλη καθώς και το γεγονός ότι προωθεί την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, κάτι που έχει αποδειχθεί ότι φέρει βαθιά νευρολογικά οφέλη. Τέλος, η συμμετοχή σε παραστάσεις κοινωνικού τσίρκου έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την αυτοπεποίθηση και αυξάνει την ανθεκτικότητα, παρέχοντας στους εφήβους μια ασφαλή οδό για να δοκιμάσουν τα σωματικά τους όρια.

Ενώ πολλά από τα οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν και μέσω άλλων καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, αυτό που κάνει το κοινωνικό τσίρκο μοναδικό είναι το μη ανταγωνιστικό περιβάλλον που προσφέρει, η συνεχής εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και η διασταύρωση της σωματικής δραστηριότητας με τις τέχνες. Το τσίρκο επιτρέπει επίσης στους νέους να δοκιμάσουν τα όρια σε ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον. Ακριβώς όπως ο δρόμος προς την ωριμότητα είναι γεμάτος δοκιμές και λάθη, το τσίρκο απαιτεί από τους νέους να επιμείνουν μέσα από μια σειρά αποτυχιών μέχρι να επιτύχουν αναπόφευκτα. Έτσι, η ενσωμάτωση αυτού του μοναδικού συνόλου δεξιοτήτων που μαθαίνουν μέσα από τα αναπτυξιακά προγράμματα τεχνών τσίρκου διατίθεται να εξοπλίσει τους νέους με την ανθεκτικότητα που χρειάζονται για να γίνουν επιτυχημένοι ενήλικες. (Έκθεση CBLI: Τα οφέλη του κοινωνικού τσίρκου)

Τέλος, το κοινωνικό τσίρκο μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση θετικών και ουσιαστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ατόμων που είναι επιρρεπή στην κοινωνική απομόνωση, όπως οι νέοι που διατρέχουν κίνδυνο.

Ομάδα-στόχος:

 1. Νέοι που διατρέχουν κίνδυνο
 2. Εργαζόμενοι νεολαίας

Στόχοι

Ως εκ τούτου, έχοντας ως ομάδα-στόχο τους εργαζόμενους νεολαίας και τους περιθωριοποιημένους νέους/νέους που κινδυνεύουν με αποκλεισμό, προτείνουμε ένα έργο με τους ακόλουθους στόχους:

 1. Να διευκολυνθεί η μετάβαση των νέων που διατρέχουν κίνδυνο στην ενηλικίωση
 2. να παρέχει στους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο τόσο απτές δεξιότητες τσίρκου όσο και την ευκαιρία να δίνουν παραστάσεις, αυξάνοντας έτσι την κοινωνική συνοχή και την αυτοεκτίμηση.
 3. Να φέρει σε επαφή νέους που είναι επιρρεπείς στον κοινωνικό αποκλεισμό
 4. Να ενισχύσει τη συναισθηματική, σωματική και ψυχική υγεία των νέων που κινδυνεύουν από αποκλεισμό.
 5. Να βελτιώσει τη σωματική παιδεία, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική ανάπτυξη των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο
 6. Να δημιουργήσει κοινωνική αλλαγή βοηθώντας τα νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία.
 7. Να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τους λειτουργούς νεολαίας που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την παιδαγωγική του κοινωνικού τσίρκου και να τους υποστηρίξει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δραστηριοτήτων εκμάθησης κοινωνικού τσίρκου για νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο

Εκπαιδευτικό Υλικό

Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνικού Τσίρκου για Εργαζόμενους στη νεολαία
Το έργο θα παράσχει στους εργαζόμενους νεολαίας ένα πρόγραμμα σπουδών κοινωνικού τσίρκου που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες να οργανώνουν εργαστήρια κοινωνικού τσίρκου για τους νεαρούς πελάτες τους. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στην έρευνα, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα μια εισαγωγή στις τέχνες της νεολαίας και του κοινωνικού τσίρκου και προσφέρει προκαταρκτικές δεξιότητες για ανεξάρτητη εργασία. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει θεωρητικές γνώσεις, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση με τη χρήση ασφαλών μεθόδων κοινωνικού τσίρκου και μαθησιακών περιβαλλόντων που υποστηρίζουν την αυτοεκτίμηση, την ενδυνάμωση και τα νέα δίκτυα φίλων των νεαρών πελατών. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επίσης την ευκαιρία τόσο στους εργαζόμενους νεολαίας όσο και στους νεαρούς πελάτες τους να εξοικειωθούν με μια πρακτική που είναι αθλητική, καλλιτεχνική, ασφαλής και διασκεδαστική. Η επέκταση του προγράμματος σπουδών είναι 5 ECTS, που σημαίνει φόρτο εργασίας 135 ωρών (5 ECTS x 27 ώρες, 1 ECTS είναι 27 ώρες εργασίας) για τους σπουδαστές. Διαβάστε το Πρόγραμμα Σπουδών μας
Πιλοτικά Εργαστήρια Κοινωνικού Τσίρκου
Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου Circus ACT είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού εγχειριδίου που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά βίντεο και άλλα. Υπάρχει μια πληθώρα πηγών για το κοινωνικό τσίρκο που απευθύνονται σε άπειρους εκπαιδευτικούς σε αυτόν τον τομέα, αλλά ο κύριος όγκος αυτών έχει δημιουργηθεί πριν από λίγο καιρό με παραδοσιακή μορφή, όπως σε βιβλιαράκι και έντυπη έκδοση. Η ιδέα του Circus ACT είναι ότι θέλουμε να επικαιροποιήσουμε το υπάρχον περιεχόμενο που αφορά το κοινωνικό τσίρκο και να δημιουργήσουμε νέο περιεχόμενο για να βοηθήσουμε ειδικά τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν το θέμα της μετάβασης των νέων στην ενηλικίωση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πηγή που να είναι προσβάσιμη σε όλους και που να χρησιμοποιεί μια σύγχρονη, ψηφιακή μορφή, όπως διαδραστικά βίντεο, ηχητικές συνδέσεις, αναζήτηση λύσεων, GIF…, ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν και να μαθαίνουν καλύτερα τεχνικές, μεθόδους και θεωρίες που είναι σχετικές με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Στόχος του ηλεκτρονικού εγχειριδίου Circus ACT είναι να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πηγή πληροφοριών για τους εργαζόμενους νεολαίας σχετικά με το κοινωνικό τσίρκο, στην οποία η πρόσβαση στις πληροφορίες και οι μέθοδοι παράδοσης να είναι ελκυστικές, καθηλωτικές και εκπαιδευτικές. Διαβάστε το Εγχειρίδιο μας
Πιλοτικά Εργαστήρια Κοινωνικού Τσίρκου

To PR4 συνίσταται στο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή εργαστηρίων κοινωνικού τσίρκου σε όλες τις χώρες των εταίρων. Η ομάδα-στόχος του PR4 είναι οι νέοι που βρίσκονται σε κίνδυνο και πιο συγκεκριμένα εκείνοι που μεταβαίνουν στην ενηλικίωση (16-21 ετών). Οι δεξιότητες τσίρκου βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των εργαστηρίων και η σύμπραξη επιδιώκει να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους, βελτιώνοντας παράλληλα τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Ο επικεφαλής οργανισμός του αποτελέσματος αυτού του έργου είναι το Κέντρο Πολιτικής CRC “Hope For Children” (Κύπρος), για να αξιοποιήσει την εμπειρία του και την υλοποίηση πιλοτικών εργαστηρίων σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το INTEGRA, το HIT και το Keep Me Safe. Ο κύριος στόχος των εργαστηρίων του Κοινωνικού Τσίρκου είναι να παρουσιάσουν στους νέους συμμετέχοντες και στους εργαζόμενους νεολαίας τη μεθοδολογία του Κοινωνικού Τσίρκου, τα οφέλη του στην ψυχική και σωματική ευεξία και πώς μπορούν να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες ζωής. Επιπλέον, οι νέοι θα εισαχθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης CIRCUS ACT. Οι δραστηριότητες του Κοινωνικού Τσίρκου μαζί με το Πρόγραμμα Σπουδών (PR1) θα δοκιμαστούν με περίπου 15-20 συνομηλίκους νέους σε κίνδυνο ανά χώρα εταίρο (συνολικά 100 άτομα) μέσω ενός εργαστηρίου πιλοτικής δοκιμής της μεθοδολογίας του Προγράμματος Σπουδών του Κοινωνικού Τσίρκου με βάση τη μάθηση δράσης.

Εκδήλωση Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση στην Παιδαγωγική του Κοινωνικού Τσίρκου για Εργαζόμενους Νεολαίας

Η Εκπαίδευση στην Παιδαγωγική του Κοινωνικού Τσίρκου θα είναι μια 8ήμερη εκπαιδευτική δραστηριότητα μάθησης (συμπληρωμένη από μια 6ωρη διαδικτυακή εκπαίδευση) που στοχεύει σε εργαζόμενους νεολαίας είτε των οργανώσεων των εταίρων είτε/και σε εργαζόμενους νεολαίας από τα δίκτυά τους. Μέσω της συμμετοχής τους στην την επιμορφωτική δραστηριότητα θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους και θα ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στις καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες μας τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόσουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους με νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης οι εργαζόμενοι θα αποκτήσουν μια ολιστική εικόνα της χρήσης των μεθόδων του κοινωνικού τσίρκου, του ποια είναι η παιδαγωγική του προσέγγιση και ποια είναι τα οφέλη του για την ομάδα-στόχο.

Τοπικά Εργαστήρια Κοινωνικού Τσίρκου για τη Νεολαία

Η μεταμορφωτική δύναμη του τσίρκου συνδέει την εκπαίδευση, τη φυσική τέχνη και την κοινωνική ανάπτυξη. Το κοινωνικό τσίρκο είναι κάτι περισσότερο από τη διδασκαλία δεξιοτήτων τσίρκου: είναι ένα εργαλείο μετασχηματισμού, πειθαρχίας, δημιουργικότητας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Στα εργαστήριά μας σε κέντρα νεολαίας θα συνδέσουμε την τυπική εκπαίδευση με την μη τυπική εκπαίδευση μέσω του κοινωνικού τσίρκου. Τα εργαστήρια θα γίνουν σε μια ομάδα νέων, όπου θα χρησιμοποιηθούν μεθοδολογίες του κοινωνικού τσίρκου σε ένα εργαστήριο διάρκειας 30- 45 λεπτών. Εκεί οι νέοι θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες τόσο σε σωματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Εταίροι

Επικοινωνία

Contact Us
First
Last

Σχετικά Έργα

Activate NEETS

Η κύρια ιδέα του έργου είναι να μοιραστεί τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν οι οργανώσεις/φορείς ως μεθοδολογία, εργαλεία καλλιτεχνικών τομέων που μπορούν να βοηθήσουν, να υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν τους NEET να ενταχθούν στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εργαζόμενους νεολαίας που χρησιμοποιούν τις τέχνες και τη δημιουργικότητα ως οργανωτικά εργαλεία για την ένταξη των NEET στην κοινωνία σε περίοδο COVID.

Στόχοι:

 • Να παρέχει στις οργανώσεις νεολαίας εργαλεία και μεθόδους τέχνης και δημιουργικότητας για τη συμμετοχή των ΝΕΕΤ στην κοινωνία.
 • Να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους NEET ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία.
 • Να βελτιώσει την ποιότητα και τις ικανότητες των εργαζομένων νεολαίας ώστε να εργάζονται με τους ΝΕΕΤ χρησιμοποιώντας διαφορετικές καλλιτεχνικές μεθόδους και εργαλεία.
 • Να αναπτύξει τη διακρατική συνεργασία στον τομέα της δημιουργικότητας και των τεχνών και της κοινωνικής ένταξης με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των χωρών εταίρων.

Facebook

Powered by
Hope for Children - RISIV project
(2020-3-FR02-KA205-018383)

Το Regenerate and Innovate: Εθελοντισμός με Κοινωνικό Αντίκτυπο για τη Νεολαία (έργο RISIV) είναι μια διακρατική σύμπραξη μεταξύ της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Κύπρου, η οποία στοχεύει στην παροχή ενός καινοτόμου μοντέλου κοινωνικής ένταξης μέσω της συμμετοχής των νέων σε κοινωφελείς υπηρεσίες μέσω τοπικών και δομημένων έργων κοινωνικού αντίκτυπου (SIPs) παράλληλα με τις τοπικές κοινότητες που έχουν ανάγκη.

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η δοκιμή, η επικύρωση και η παραγωγή νέας καθοδήγησης και υποστηρικτικού υλικού για τους εργαζόμενους νεολαίας, τους ηγέτες νεολαίας και τους νέους ηλικίας 13-17 ετών για τη συμπαραγωγή, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο με στόχο τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Το RISIV είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ref. 2020-3-FR02-KA205-018383).

Powered by